Informace pro účastníky

Pokud jste se již zaregistrovali a odeslali platbu (info viz e-Registrace), stáhněte a vytiskněte si níže uvedené soubory (Info pro účastníky není nutné tisknout, tento dokument je pouze pro vás a nebudete jej odevzdávat). První den tábora odevzdejte potřebné dokumenty u registrace. Pokud účastník nebude mít potřebné dokumenty s sebou, nebude přijat na tábor. 

U registrace také účastníci odevzdají kopii průkazu pojištěnce (stačí přední strana), případně ukáží originál, který ale po celou dobu konání tábora budou mít u sebe. 

 

    Účastníci do 15 let věku potřebují tyto dokumenty:  

   

    Účastníci od 15 do 18 let potřebují tyto dokumenty: 

   

    Účastníci nad 18 let potřebují tyto dokumenty: 

 

Příjezdem na camp se zavazujete dodržovat naše  TŘINÁCTERO POBYTU  a berete na vědomí, že závažné porušení tohoto táborového řádu je důvodem pro vyloučení z tábora bez nároku na vrácení zaplacené částky. 

 

Nezapomeňte ani na kostým na tématický večer: (prosíme, na kostým nezapomeňte, budou ho mít všichni) - (Back to Basics – zpět k základům: téma letošního English Campu zavání minulostí a historií. Proto svými kostýmy chceme vzdát hold jakékoli historické postavě od pravěku do blízké minulosti, která je podle nás něčím zajímavá, důležitá, či nám nějak blízká, či o které si myslíme, že je nutné si její přínos či příběh připomínat).